Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST

68
Czas trwania wydarzenia: od: 14.06.2021 r., godz. 16.00 do: 14.06.2021 r., godz. 18.00

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. postępu prac budowlanych przy realizacji inwestycji budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.