Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Finansowej

96
Czas trwania wydarzenia: od: 09.06.2021 r., godz. 17.00 do: 09.06.2021 r., godz. 19.00
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie oraz zaopiniowanie:
- sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2020,
- sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2020, oraz
- opinii Komisji Rewizyjnej ws. wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2020.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.