Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

178
Czas trwania wydarzenia: od: 24.02.2021 r., godz. 15.00 do: 24.02.2021 r., godz. 17.00

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.