Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

165
Czas trwania wydarzenia: od: 24.02.2021 r., godz. 14.00 do: 24.02.2021 r., godz. 16.00
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. realizacji inwestycji kubaturowych i remontów budynków będących w zarządzie Powiatu.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.