Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST

170
Czas trwania wydarzenia: od: 23.02.2021 r., godz. 16.00 do: 23.02.2021 r., godz. 18.00

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. publikacji książkowej „Bitwa Pancerna – historia powiatu wołomińskiego”.
4. Informacja nt. obchodów „Roku Cypriana Norwida”.
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.