Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

161
Czas trwania wydarzenia: od: 22.02.2021 r., godz. 16.30 do: 22.02.2021 r., godz. 17.30

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja nt. kierunków nauczania i profili klas w szkołach średnich w prowadzonych przez Powiat w roku szkolnym 2021/22.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r. .

5. Opiniowanie projektów uchwał będących w porządku obrad najbliższej sesji rady.

6. Dyskusja i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.