Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

184
Czas trwania wydarzenia: od: 22.02.2021 r., godz. 15.00 do: 22.02.2021 r., godz. 17.00

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. funkcjonowania i sytuacji lokalowej Drewnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół z Zaburzeniami Psychicznymi „Empatia”.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.