Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

247
Czas trwania wydarzenia: od: 22.02.2021 r., godz. 16.00 do: 22.02.2021 r., godz. 17.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. prowadzonych postępowań dotyczących rozbiórki obiektów i samowoli budowlanych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.