Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

259
Czas trwania wydarzenia: od: 15.02.2021 r., godz. 16.30 do: 15.02.2021 r., godz. 18.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały dot. zapowiadanych masowych szczepień na COVID-19.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.