Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej i Komisji Rewizyjnej

89
Czas trwania wydarzenia: od: 18.01.2021 r., godz. 15.00 do: 18.01.2021 r., godz. 17.00

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Komisja Rewizyjna

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. przeprowadzonych prac remontowych poszczególnych oddziałów Szpitala MBNP w Wołominie, m.in. SOR, NPL.
4. Informacja nt. bieżącej sytuacji Szpitala MBNP w Wołominie wraz z przedstawieniem informacji dot. szczepień na COVID-19.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.