Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Finansowej

135
Czas trwania wydarzenia: od: 26.10.2020 r., godz. 18.00 do: 26.10.2020 r., godz. 19.00
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.