Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

113
Czas trwania wydarzenia: od: 26.10.2020 r., godz. 15.00 do: 26.10.2020 r., godz. 16.00

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie powiatu związanych z pandemią COVID-19.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.