Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST

115
Czas trwania wydarzenia: od: 27.10.2020 r., godz. 16.00 do: 27.10.2020 r., godz. 17.00

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu wołomińskiego.
4. Informacja nt. działalności jednostek kultury w czasie pandemii COVID-19.
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.