Jesteś tutaj:

Specjalistyczne badania neurologiczne

811
Czas trwania wydarzenia: od: 05.06.2019 r., godz. 13.00 do: 05.06.2019 r., godz. 16.00
STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
WOŁOMIN
05-200 Wołomin ul. Gdyńska 1 (Szpital Powiatowy)Z A P R A S Z A

Diabetyków na specjalistyczne

badania neurologiczne – celem wykrycia

neuropatii cukrzycowej

prowadzone przez diabetologa i neurologa

w NZOZ OSTRÓWEK ul. Koczorowskiej 2.


5 CZERWCA 2019 r.
w godzinach 13.00 – 16.00