Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień Dobry,
  Na początek chciałbym pogratulować wyboru na stanowisko Starosty , przed Panem pięć lat ciężkiej pracy,życzę cierpliwości i sukcesów. Zwracam się do Pana z wnioskiem o zapoznanie się ze sprawą drogi powiatowej w miejscowości Starowola i Podmyszadła Gmina Jadów numer ewidencyjny drogi powiatowej to 198 długość około 1100 metrów , droga oczywiście jest żwirowa i w fatalnym stanie. Jest Pan trzecim Starostą do któremu przedstawiam problem ( wcześniej byli Panowie Uściński i Rakowski ) problem jest zgłaszany od 2011 roku. Jednak dzięki Pani Magdalenie Suchenek sprawa ruszyła do przodu ( Proszę Panią Magdalenę zapytać udzieli wyjaśnień ) w tym roku miał być przetarg na budowę drogi jednak został odsunięty. Zwracam się do Pana z wnioskiem żeby ta droga została wybudowana jak najszybciej liczę, że 2019 rok będzie ostatnim który czekamy na budowę drogi asfaltowej. Najważniejsze,że są zarezerwowane środki pieniężne w budżecie, jest projekt i zezwolenia na budowę, proszę jak najszybciej wybrać wykonawcę i ułatwić nam życie . Ponieważ codzienne podróżowanie po drodze szutrowej jest bardzo ciężkie ,pomijam już opis stanu drogi zachęcam po prostu przejechać się po niej po kilkudniowych opadach deszczu jak jest błoto. Proszę o zapoznanie się ze sprawą i jak najszybsze wykonanie inwestycji.
  Z poważaniem Piotrowski Karol
  (Karol, 10.12.2018 r.)
  Foto Adam Lubiak
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:

  Panie Karolu,


  potwierdzam, że w projekcie budżetu na 2019 rok przewidziane
  zostały środki w wysokości 1 mln złotych na budowę przywołanej przez pana drogi
  oraz, że w październiku uzyskaliśmy decyzję ZRID.  Projekt uchwały budżetowej jest aktualnie
  przedmiotem obrad Rady Powiatu Wołomińskiego, która  w najbliższych tygodniach zdecyduje o jej
  ostatecznym kształcie.


  Obecnie przygotowujemy postępowanie mające na celu
  wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Zakres prac zostanie dostosowany do
  zabezpieczonych środków finansowych. Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym i
  wszelkimi związanymi z nim informacjami zostanie umieszczone w powiatowym
  Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto,

  Czy po kupnie działki rekreacyjnej w Łosiach gm.Radzymin muszę dokonać jakiegokolwiek zgłoszenia do tutejszego starostwa?.w urzędzie w Radzyminie zgłosiłam nabycie w celach podatkowych i ustalenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych .

  Katarzyna
  (Katarzyna, 04.12.2018 r.)
  Foto Adam Lubiak
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Katarzyno,
  Po zakupie nieruchomości w zakresie ewidencji gruntów i budynków nie trzeba nic zgłaszać. Osoba zapobiegliwa może jedynie upewnić się u notariusza czy wysłał odpis, lub po jakimś czasie zweryfikować w naszym wydziale czy akt notarialny został ujawniony w rejestrze gruntów i budynków (przy tej okazji warto sprawdzić czy wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym).

  W świetle art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) właściciel nieruchomości bądź osoba władająca zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy to na notariuszach spoczywa obowiązek przekazania odpisu aktów notarialnych celem ujawnienia prawa własności.


 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowni Państwo, W codziennych podróżach do Warszawy część osób zamieszkałych w Powiecie Wołomińskim korzysta z popularnego skrótu w Zielonce biegnącego przez ulicę Pastuszków - Mokry Ług. Skrót ten jest często wybawieniem z codziennego obowiązku stania w korku. Jednakże ulica Pastuszków nie jest przystosowana do przyjęcia zwiększonego ruchu jaki obserwujemy w godzinach wyjazdu i powrotu z pracy. Szerokość ulicy jest zbyt wąska aby przyjąć jednocześnie dwa pojazdy jadące w przeciwnych kierunkach. Dodatkowo miasto Rembertów nie jest skłonne do naprawy nawierzchni i pobocza. Powstaje tutaj pytanie czy Powiat Wołomiński jest w stanie pomóc w tej sprawie po przez porozumienie z Rembertowem lub też w planach długoterminowych przyjąć budowę przedłużenia ulicy Mokry Ług do głównych ulic Zielonki. Zaletą takiego rozwiązania byłaby możliwość przedłużenia linii ZTM do Zielonki. Mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego w większości pracują w Warszawie, która daje aktualnie najlepsze warunki zatrudnienia. Każda stracona minuta na staniu w korkach odbija się na nas zmęczeniem i spadkiem wydajności, co przekłada się na efekty naszej pracy zawodowej oraz relacji rodzinnych po powrocie do domu. Niestety takie są realia naszego codziennego życia. Działajmy jako wspólnota w celu poprawy naszej sytuacji. Wdrażajmy każdy zaobserwowany pomysł, usprawniający naszą aktywność. Dziękując urzędnikom za ich codzienną służbę i pracę życzę Państwu i sobie abyśmy po przez trafne decyzje zwiększyli komfort naszego życia. Z poważaniem
  Chcę otrzymać potwierdzenia: zadania pytania i zamieszczenia odpowiedzi.
  (Marcin, 15.03.2018 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:

  Szanowny Panie Marcinie,


   


  bardzo dziękujemy za przesłane
  sugestie. Wiemy, że ze wskazanej przez Pana trasy chętnie korzystają mieszkańcy
  naszego powiatu. Droga ta znajduję się jednak w zarządzie gminy. Powiat
  Wołomiński nie może w sposób bezpośredni prowadzić na niej działań projektowych
  czy budowlanych. Z inicjatywą przebudowy omawianego odcinka musi wyjść gmina,
  która może również zwrócić do Powiatu Wołomińskiego o partycypację w kosztach
  inwestycji. W takiej sytuacji Rada Powiatu Wołomińskiego będzie podjąć decyzję
  o ewentualnym wsparciu finansowym dla gminy.

 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Kiedy zostanie zrobiona nakładka asfaltowa na drodze powiatowej z Kątów - Wielgich w kierunku Grabszczyzny, Krawcowizny , Białek ?
  (Marek, 08.01.2018 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Marku,
  dziękuję za wiadomość. Plan wykonania nakładek asfaltowych na dany rok przyjmujemy zwykle pod koniec I kwartału. Wiąże się to z oceną stanu poszczególnych odcinków dróg po okresie zimowym. Wskazana przez pana trasa zostanie oczywiście uwzględniona w ocenie i zgodnie z nią, w miarę możliwości postaramy się poprawić jej stan. 

 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Kiedy zakończy się przebudowa drogi ul. Załuskiego w Kobyłce oraz drogowe absurdy na tej ulicy i kiedy wróci stara organizacja ruchu wokół placu 17 listopada w Kobyłce połączenie od ośrodka zdrowia do ul. Kościuszki.
  (Jacek, 08.01.2018 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:

  Szanowny Panie Jacku,


   


  roboty budowlane na ulicy
  Załuskiego zostały zakończone w ubiegłym roku. Droga została też wtedy
  dopuszczona do ruchu. Obecnie monterzy pracują jedynie nad włączeniem i
  ustawieniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Krechowiecką.
  Kwestią najbliższych dni jest wdrożenie docelowej organizacji ruchu na tej
  trasie.


  Wyłączenie z ruchu jezdni przy
  placu 15 sierpnia w Kobyłce są elementem czasowej organizacji ruchu. Po
  włączeniu sygnalizacji świetlnej w ulicy Załuskiego zostanie usunięte.
  Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że jest to droga gminna i nie znamy dalszych
  planów co do organizacji ruchu w tym rejonie.


   

 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Zgłaszam konieczność udrożnienia rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Dobczynie, po prawej stronie od przejazdu kolejowego PKP do ul. Willowej. Niestety na tym odcinku rów jest niedrożny (zakrzaczony, zasypany w wielu miejscach), co spowodowało podtopienia naszych działek podczas ostatnich deszczów. Bardzo proszę o reakcję.
  (Michał, 30.09.2017 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Panie Michale,

  Rów zostanie skontrolowany.

  Muszę jednak zaznaczyć, że rów w pierwszej kolejności służy odwodnieniu pasa drogowego i jedynie pośrednio może wpływać na otaczające tereny. Niezmiennie sytuacja, w której woda wylewa się z rowu jest nieprawidłowa i skontrolujemy jego stan.
  Warto też zauważyć, że część rowu jest bezodpływowa i służy tylko gromadzeniu wody z jezdni. Zaleganie wody w takim rowie jest normalne.
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Witam, W imieniu mieszkańców ul. Mokrej w Radzyminie pragnę się zapytać Pana Starostę, czy istnieje plan wykonania ciągu pieszego lub pieszo rowerowego na ww. ulicy? oraz wykonania nowej nawierzchni. Coraz większy ruch samochodów oraz ciężarówek spowodował duże zniszczenia w nawierzchni asfaltowej, a co za tym idzie pogorszenia bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Drogi która jest jedną z głównych tras wjazdowych do Radzymina od północy. Proszę o interwencję w tej sprawie.
  (Emil, 30.09.2017 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Panie Emilu

  Znamy sytuację ul. Mokrej. W najbliższych latach planujemy wydać ok. 1,35 mln złotych na modernizację ulic Mokrej i Łosi. W planie na rok 2018 przewidzieliśmy wykonanie stosowanej dokumentacji technicznej (ostateczna decyzja należy do Rady Powiatu Wołomińskiego).
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Witam, mam pytanie do kogo kierować zapytanie odnośnie przycięcia drzew na ulicy Mazowieckiej we wsi Stare Załubice. Pisałem do burmistrza Radzymina odesłał mnie do zdp wołomin, pisałem rok temu ,pisałem miesiąc temu do zdp i nic. Teraz nawet nikt nie odpowiedział. Drzewa zasłaniają widoczność przy przejściu na drugą stronę jezdni, utrudniają poruszanie się chodnikiem, poza tym rysują samochody. Proszę o przekierowanie sprawy w odpowiednie miejsce.
  Z góry dziękuje - mieszkaniec Starych Załubic.
  (Grzegorz, 14.07.2017 r.)
  Foto Adam Łossan
  Wicestarosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Grzegorzu,

  dziękuję za zgłoszenia. W najbliższych dniach pracownicy Starostwa pojadą we wskazane miejsce i po ocenie stanu drzew, jeśli zajdzie taka potrzeba przytną ich korony.

  Pragnę zauważyć, że Starostwo otrzymuję bardzo dużo sugestii co do pielęgnacji i zagospodarowania przydrożnej roślinności. Na wszystkie sygnały o zagrożeniu bezpieczeństwa reagujemy Ponadto oczywiście sami corocznie podejmujemy odpowiednia działania np. dokonujemy przeglądu znaków pionowych pod kątem zasłonięcia przez rosnące gałęzie.

  Z wyrazami szacunku,
  Adam Łossan
  wicestarosta wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Witam. W związku z Planem Wydatków majątkowych na rok 2016r, w którym to określono Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne w kwocie
  51 394,00 zł, proszę o informację czy ww. projekt został wykonany, jakie dalsze działania zostały podjęte celem budowy chodnika w msc. Ostrowik.

  Jednocześnie proszę o informację o inwestycjach jakie planowane są jeszcze w tym roku w gm. Poświętne. Z analizy budżetu na 2016 i 2017 rok wynika, że gmina ta jest pomijana w jakiekolwiek inwestycje/remonty/budowy. Czy Pan Starosta przy udziale swoich doradców etc. faworyzuje inne gminy? Proszę o odpowiedź w tej sprawie.

  Z poważaniem
  Dominik
  (Domnik, 10.07.2017 r.)
  Foto Adam Łossan
  Wicestarosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  Prace nad dokumentacją projektową budowy chodnika w miejscowości Ostrowik w gminie Poświętne zostały zakończone. Ponadto uzyskano decyzję pozwalającą na rozpoczęcie budowy.

  W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2017-2021 Rada Powiatu Wołomińskiego przeznaczyła 300 000 zł na realizację tej inwestycji w 2018 roku.

  Z wyrazami szacunku,
  Adam Łossan
  wicestarosta
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Dzień dobry,

  moje pytanie dotyczy drogi powiatowej o nr 4308W która znajduje się w Kobyłce i jest to ulica Poniatowskiego dalej Napoleona.

  Z tego co wiadomo mieszkańcom planowane jest przebudowanie (nie wiem w jakim zakresie) tej drogi. W związku z tym oraz z coraz to pogarszającym się bezpieczeństwem korzystania z tej drogi ( regularnie przekraczane są dozwolone prędkości przez samochody co jest zgłaszane policji ale nie daje efektów) proszę o informacje:

  Czy możliwe jest wykonanie w trakcie przebudowy drogi elementów spowalniających ruch samochodów oraz dających możliwość bezpiecznego korzystania przez pieszych (dzieci tędy chodzą do szkoły).Mam tu ma myśli sygnalizacje świetlną, wysepki na przejściach dla pieszych, radar stacjonarny, mini rondo. Podałem wiele możliwości poprawy bezpieczeństwa ale rozumiem że wykonanie wszystkich może nie być możliwe jednak powinno coś zostać wykonane zanim dojdzie tu do poważnych wypadków, zwłaszcza jeśli nadarza się ku temu okazja. Mam tu ma myśli sygnalizacje świetlną, wysepki na przejściach dla pieszych, radar stacjonarny, mini rondo.
  (Piotr, 10.07.2017 r.)
  Foto Adam Łossan
  Wicestarosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 4308W obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika. Inwestycja ta wpłynie zarówno na bezpieczeństwo jak i komfort poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dziękujemy za opinie co do dalszych zmian na drodze nr 4308W.

  Z wyrazami szacunku,
  Adam Łossan
  Wicestarosta