Jesteś tutaj:

Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie powołania komisji konkursowych

1355
Uchwała Nr V-242/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych