Jesteś tutaj:

Informacja o usuwaniu odpadów azbestowych w 2019 r.

Data: 30.12.2019 r., godz. 11.00    1327
Starostwo Powiatowe w Wołominie, we współpracy z gminami powiatu wołomińskiego, przeprowadziło kolejną akcję odbioru odpadów zawierających azbest.
Odpady azbestowe pochodziły z wymiany pokryć dachowych na budynkach należących do osób fizycznych. W miesiącach wrzesień – październik 2019 roku odebrano 267,50 ton odpadów azbestowych z terenu 137 posesji znajdujących się na terenie 10 gmin (Dąbrówka, Radzymin, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Zielonka, Marki, Kobyłka, Wołomin). Odpady azbestowe, odebrane przez profesjonalną firmę, zostały przekazane do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 r.