Jesteś tutaj:

ORZEKANIE W ZAKRESIE AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA W PPP W ZIELONCE I W PPP W TŁUSZCZU

Data: 01.10.2019 r., godz. 14.00    1190
Starosta Wołomiński Adam Lubiak informuje, że od 01.10.2019 r. wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez powiat wołomiński przyjmują wnioski w sprawach dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
ORZEKANIE W ZAKRESIE AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA 
W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W ZIELONCE I W TŁUSZCZU.


Starosta Wołomiński Adam Lubiak informuje, że od 01.10.2019 r. wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez powiat wołomiński przyjmują wnioski w sprawach dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce i Tłuszczu, kolejno w sierpniu i wrześniu 2019r. zostały wskazane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty jako poradnie, w których działają zespoły orzekające w sprawach dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem aspergera.

Informacje o rozszerzeniu działalności poradni w Zielonce i Tłuszczu zostaną przekazane szkołom i placówkom będącym w obszarze działania tych poradni wg właściwości.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE PROWADZONE PRZEZ POWIAT WOŁOMIŃSKI:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ZIELONCE
05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
tel. (22) 760-24-97
http://www.pppzielonka.pl
pppzielonka@wp.pl
p.o. Dyrektora: Małgorzata Zawadyl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W TŁUSZCZU
05-240 Tłuszcz, ul. Kościelna 1A
tel. (29) 757 38 97
http://www.ppptluszcz.pl
ppptluszcz@op.pl
Dyrektor: Lidia Wielądek

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W WOŁOMINIE
05-200 Wołomin, ul. Legionów 85
(budynek Zespołu Szkół w Wołominie)
tel. (22) 498 03 04 tel./fax (22) 776 27 85
http://www.ppp.wolomin.pl/
pppwolomin@wp.pl
Dyrektor: Mariola Kacprzak


Opracowanie: Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Wołominie