Jesteś tutaj:

Światowy Dzień walki z Cukrzycą 21 października 2019 r.

Data: 30.09.2019 r., godz. 15.00    672
Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin zaprasza na obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 21 października 2019 r.
STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
WOŁOMIN
Z A P R A S Z A  N A
O B C H O D Y
Ś w i a t o w e g o D n i a
WALKI z CUKRZYCĄ


21 października 2019 r.

godz. 11.00
Miejski Dom Kultury
Wołomin, ul. Mariańska 7


Zadanie dotowane ze środków
Powiatu Wołomińskiego
i Gminy Wołomin