Jesteś tutaj:

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Data: 27.09.2019 r., godz. 08.00    2261
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim. Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 18 października 2019 r. Szczegóły w załączeniu: