Jesteś tutaj:

Komunikat nt. programu "Aktywny samorząd" 2018

Data: 16.02.2018 r., godz. 14.00    1908
Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu "Aktywny samorząd", kontynuuje jego realizację w 2018 roku. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2018 roku. Program
skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – uzyskania wykształcenia na
poziomie wyższym. 
Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu, kontynuuje jego realizację w 2018 roku. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wnioski o dofinansowanie dostępne będą na stronie: www.pcprwolomin.pl oraz w Biurze Obsługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78 od dnia 1 marca 2018 roku.

Wnioski będzie można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ulicy Legionów 78 w terminach:
Moduł I: od 23 kwietnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.
Moduł II: od 5 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. - wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018, 
od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r. - wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019.

Treść programu, zasady realizacji oraz przyjęty dokument zostały opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ul. Legionów 78 od nr tel. 22 776-44-95/96 w. 113.