Jesteś tutaj:

IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Data: 04.02.2019 r., godz. 12.00    2490
Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych (klasy 4 – 8) funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego. W konkursie mogą brać udział drużyny składające się z 4 uczniów uczęszczających do placówki oświatowej, z której została zgłoszona drużyna. Każda drużyna musi mieć opiekuna.

Zadanie konkursowe będzie polegało na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania testowe
(otwarte i zamknięte). Uczniowie odpowiadają na pytania testu konkursowego  w drużynach czteroosobowych. Konkurs  będzie rozgrywany w dwóch kategoriach
wiekowych:


I kategoria
uczniowie klas IV i V;


II kategoria
uczniowie klas  VI, VII i VIII.


 


PRZEWIDUJEMY
ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE

O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OK. 10 000 ZŁ.


  


Warunkiem udziału w konkursie
jest zgłoszenie szkoły, poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych
(załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu), które należy złożyć do siedziby
Starostwa Powiatowego w Wołominie, w terminie do 22 lutego 2019 r.


 Wypełnione i podpisane
formularze należy składać w formie
papierowej
na adres Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.


 Z jednej
placówki oświatowej można zgłosić jedną drużynę w danej kategorii wiekowej.


Szczegóły zawiera Regulamin konkursu wraz
z załącznikami.


 Dodatkowych informacji udzielają:


Barbara Kocikowska-Kopyt i Robert Angielski