Jesteś tutaj:

Walczymy ze smogiem !

Data: 23.11.2018 r., godz. 14.00    1928
Na terenie powiatu wołomińskiego zamontowano kolejne mierniki jakości powietrza w systemie AIRLY, które służą do pomiaru: pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10, a także temperatury, wilgotności i ciśnienia.
Wyniki prezentowane są w czasie rzeczywistym, na stronie www.powiat-wolominski.pl w zakładce AIRLY Stan powietrza w powiecie oraz w aplikacji Airly, dostępnej na urządzeniach mobilnych pracujących w systemie Android i IoS.
Nowe mierniki w ilości 10 szt., zostały rozmieszczone tak, aby uzupełnić istniejącą już sieć tych punktów na terenie powiatu, sponsorowaną przez urzędy miast i gmin oraz inne instytucje. Nowe mierniki znajdują się w miejscowościach: Ząbki, Kobyłka, Ciemne, Stare Załubice, Ostrówek, Poświętne, Równe, Mokra Wieś, Urle, Dąbrówka.
Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, obecnie w każdej gminie powiatu wołomińskiego znajduje się przynajmniej 1 miernik. Łącznie jest ich 26, z tego najwięcej w Markach – 8 mierników i w Wołominie – 4. Szansą na zwiększenie ilości mierników w naszej okolicy jest m.in. prowadzona przez Fundację Aviva akcja pn. „Wiem, czym oddycham”. Na stronie www.wiemczymoddycham.pl można zagłosować na proponowane lokalizacje.
Instalacja inteligentnego systemu monitorującego stan jakości powietrza pozwala m.in. na: uzyskanie szybkiej informacji nt. stanu powietrza w monitorowanym terenie, zaplanowanie aktywności na świeżym powietrzu, wybór godziny spaceru z dzieckiem, czy wybór miejsca zajęć wychowania fizycznego (sala lub boisko). Stan powietrza jest szczególnie ważny dla osób starszych lub osłabionych. Za pomocą tego systemu można również uzyskać informacje o prognozie jakości powietrza, a także o „historii”. Informacje nt. jakości powietrza pomogą nam także zaplanować wycieczki w czystsze tereny naszego powiatu lub kraju.
Zachęcamy również do zapoznania się z wieloma praktycznymi informacjami m.in. nt. ochrony przed smogiem, dostępnymi na stronie https://airly.eu/pl/blog/

Od 2017 r. prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, związane z edukacją ekologiczną na rzecz ochrony powietrza, a także organizujemy konkursy ekologiczne (2017 – Oddychaj czystym powietrzem, 2018 – „Smog nie lubi zieleni”).
W celu profilaktyki zdrowotnej dzieci, zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, Powiat Wołomiński w 2017 r. wyposażył 10 przedszkoli w urządzenia oczyszczające powietrze. W roku 2018 zamontowano pilotażową ławeczkę fotowoltaiczną na terenie Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Radzyminie. Ławeczka została wybrana przez szkołę jako nagroda za zwycięstwo w konkursie ekologicznym i jest chętnie wykorzystywana do ładowania urządzeń mobilnych.

Na rok 2019 zaplanowano budowę stanowiska do parkowania rowerów, wyposażonego panele fotowoltaiczne, umożliwiające naładowanie „ekologiczną” energią urządzeń mobilnych.
Na sezon zimowy 2018/2019 planujemy akcję informacyjną na temat przyczyn smogu i sposobu jego zmniejszania, na telebimach istniejących na terenie naszego powiatu. Spoty będą zwracały uwagę na problem smogu i możliwości uzyskania dotacji, np. na wymianę pieców lub ocieplenie domu. Dotacje z Programu „Czyste powietrze” są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze
Wiele gmin powiatu wołomińskiego podejmuje aktywne działania w walce ze smogiem i prowadzi aktywną edukacje ekologiczną. Proponujemy zapoznanie się z działaniami Państwa Gminy i w mirę możliwości włączenie się w te działania.

Na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje Uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r. tzw. uchwała antysmogowa wprowadzająca ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z tą uchwałą, do roku 2023 powinny zniknąć wszystkie kotły i piece nie spełniające żadnych norm emisji, ale już teraz nie mogą być montowane żadne nowe piece, które nie spełniają tych norm.
Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, poprzez:
- ograniczenie wykorzystania samochodu, jazdę komunikacją miejską lub wspólnie z innymi osobami,
- wykorzystanie dostępnych dotacji na termomodernizację, wymianę pieców, wybór właściwego paliwo, montaż odnawialnych źródeł energii.
- rozmowy o problemie zanieczyszczonego powietrza z osobami, które palą śmieci lub inne niewłaściwe paliwo.
- zgłaszanie stwierdzonych przypadków spalania śmieci do straży miejskiej lub urzędu miejskiego, a z obiektów działalności gospodarczej – Starostwa Powiatowego w Wołominie.