Jesteś tutaj:

Komunikat

Data: 12.03.2021 r., godz. 13.45    382
Komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 

1.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że od dnia 15.03.2021 r. interesanci przyjmowani będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Zapisy pod nr tel. 22 346 11 65.

Informujemy również, że przy wejściu D znajduje się „wrzutnia” na dokumenty. Zachęcamy do skorzystania z niej.2.
Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że:

1. Orzeczenia wydane przez zespół, których ważność upływa od dnia 8 marca 2020 r. zachowują swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

2. Karty parkingowe
wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
Zgodnie z Poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.03.2020 r. posiedzenia składów orzekających odbywają się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej/dziecka, jeżeli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą.