Jesteś tutaj:

Komunikat

Data: 12.03.2021 r., godz. 13.00    268
W dniu 15.03.2021 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu dot. zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4353W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w m.Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w m.Wołomin".
Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym remontem drogi powiatowej nr 4353W, uprzejmie informujemy, że od dnia 15 marca br. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wołomińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w Wołominie. Planowany termin zakończenia prac 30.04.2021r.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje w szczególności:

• remont jezdni z betonu asfaltowego

• remont pierścienia ronda z kostki granitowej

• wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej

• wymiana krawężników i obrzeży betonowych wystających i obniżonych

• remont chodnika z kostki brukowej betonowej

• wykonanie ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej betonowej

• remont zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej

• doświetlenie przejść dla pieszych

• wymiana wpustów kanalizacji deszczowej w wpusty krawężnikowe

• wyniesienie przejścia dla pieszych i ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej

• wymiana oznakowania pionowego i poziomego

• wykonanie zieleńców

Całkowita długość planowej inwestycji wynosi ok. 0,752 km.