Jesteś tutaj:

Ankieta

Data: 18.02.2021 r., godz. 10.17    103
Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie i efektów działania Lokalnej Grupy Działania w ubiegłym roku.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie dotyczące oceny wdrożenia naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Biuro LGD Równiny Wołomińskiej

Link do ankiety: Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich LGD Równiny Wołomińskiej