Jesteś tutaj:

Komunikat

Data: 25.01.2021 r., godz. 14.39    1372
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Wołominie

ul. Kobyłkowska 1A
05-200 Wołomin
Telefon centrala 22 3461301 Fax. 22 3461300
e-mail: wk@powiat-wolominski.pl

UWAGA! OBOWIĄZUJE REZERWACJA WIZYT WS.REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY – INFORMACJA PONIŻEJ

Naczelnik Wydziału - Marta Kachel
Tel. 22 3461328
Zastępca Naczelnika Wydziału - Stanisław Szczepański
Tel. 22 3461329 
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - Andrzej Fuśnik
Tel. 22 3461314
Kierownik zespołu ds. transportu - Małgorzata Skibniewska
Tel. 22 3461315


Przypominamy również o możliwości złożenia wniosków przez (informacja tel. 22 346 13 11) .:
  • elektronicznie przez ePUAP
  • platformę ESP PIK www.esp.pwpw.pl
  • skrzynki podawcze pod siedzibą wydziału i filii
  • Pocztę Polską
  • In-post

Opłaty komunikacyjne można wnosić gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu w Wołominie.
W filiach w Radzyminie i Tłuszczu możliwość płatności tylko kartą płatniczą.


Kasa Wydziału Komunikacji w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A jest czynna w godzinach:
• poniedziałek godz. 9.00 – 16.00
• wtorek – czwartek godz. 8.00 – 15.00
• piątek godz. 8.00 – 14.00


Opłaty można również wnosić bezpośrednio na konto Starostwa Powiatowego w Wołominie:
Nr konta dla opłat komunikacyjnych: 44 1020 1042 0000 8402 0451 0095.
W tytule przelewu należy wpisać nr VIN pojazdu oraz imię i nazwisko właściciela/właścicieli !
Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku.

Rejestracji pojazdu dokonuje się na wniosek właściciela/właścicieli pojazdu.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) pobierana jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Zgodnie z załącznikiem do wymienionej ustawy zwolnieniu od opłaty podlega złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Za pełnomocnictwo złożone w Wydziale Komunikacji w Wołominie opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie: 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013
Za pełnomocnictwo złożone w Wydziale Komunikacji w Radzyminie opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Radzymin: 32 2490 0005 0000 4600 5620 1165
Za pełnomocnictwo złożone w Wydziale Komunikacji w Tłuszczu opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Tłuszczu: 98 1020 1026 0000 1402 0260 3421