Jesteś tutaj:

Komunikat

Data: 31.12.2020 r., godz. 11.14    1631
Od dnia 1 stycznia 2021 r., do odwołania w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Wołomińskim zawiesza się udzielanie porad w kontakcie osobistym.
KOMUNIKAT
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Starosta Wołomiński informuje, że na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.),

OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R. DO ODWOŁANIA
W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM ZAWIESZA SIĘ UDZIELANIE PORAD W KONTAKCIE OSOBISTYM.

Prawnicy udzielają porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.

REJESTRACJA PORADY
  • pod numerem telefonu: 735-736-797 w poniedziałki od 12.00 do 17.00, środy od 11.00 do 15.00, piątki od 8.00 do 12.00,
  • za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl, w treści e-maila należy podać co najmniej: sposób kontaktu z prawnikiem, lokalizację punktu, wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego, podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej, nie należy opisywać sprawy będącej przedmiotem porady, nie należy do e-maila załączać dokumentów.

UWAGA
Po skorzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona ma możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy
W KARCIE POMOCY – CZĘŚĆ B – dostępna na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:
  • pod numerem telefonu: 735-736-797,
  • listownie bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem nie składa oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.