Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

Data: 19.10.2020 r., godz. 10.45    173
ws. konsultacji społecznych dotyczących modernizacji linii kolejowej nr2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Mińsk Mazowiecki - Siedlce.


OGŁOSZENIE  
ws. konsultacji społecznych dotyczących modernizacji linii kolejowej nr 2 na odcinku 
Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki - Siedlce 

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. opracowuje Studium Wykonalności dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na 
odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce” w ramach projektu pn. „Prace 
przygotowawcze dla wybranych projektów” 

Projekt ma na celu usprawnienie połączeń kolejowych Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki - 
Siedlce poprzez m.in.: dobudowę drugiej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek 
Miłosna i wariantowo na odcinku Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki, zapewnienie możliwości 
realizacji cyklicznego, symetrycznego i zintegrowanego rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, 
ograniczenie liczby skrzyżowań linii kolejowej z drogami samochodowymi i przejść w  poziomie torów, 
przystosowanie stacji do wyprzedzania pociągów towarowych o długości do 750 m przez pociągi 
pasażerskie oraz budowę nowych stacji, dobudowę na stacji Warszawa Rembertów 2 nowych torów, 
budowę łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 2 i nr 13 w Mińsku Mazowieckim umożliwiających jazdę 
w kierunku stacji Krusze i Tłuszcz. 
 
W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej, 
w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego 
wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia.   
W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako 
mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z szeregiem 
pytań dotyczących realizowanego Projektu. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty 
posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów 
realizowanego zamówienia.  
Z uwagi na stan epidemii bezpośrednie formy konsultacji zastępujemy formą korespondencyjną oraz 
zdalną z wykorzystaniem możliwości technologicznych. Materiały poglądowe ze szczegółowym opisem 
dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych wraz z ankietą do wypełniania będą dostępne od 
22.10.2020 r. do 22.11.2020 r. na stronie internetowej pod adresem:   
https://idompoland.com/konsultacjelk2/ 
Ponadto, dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia ankiety za pomocą kwestionariusza on-line, 
umożliwiamy zapoznanie się z materiałami oraz wypełnienie ankiety w wersji papierowej w Urzędzie 
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Urzędzie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, Urzędzie Miasta 
Zielonka, Urzędzie Miasta Sulejówek, Urzędzie Miejskim w Halinowie, Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, 
Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, Urzędzie Gminy Cegłów, 
Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy, Urzędzie Gminy w Kotuniu, Urzędzie Gminy Siedlce, Urzędzie Miasta 
Siedlce, Starostwie Powiatowym w Wołominie, Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim i 
Starostwie Powiatowym w Siedlcach.  
Będziemy wdzięczni za odesłanie odpowiedzi na ankiety w przedmiotowej sprawie do dnia 22.11.2020.  
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  

IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. 
Ul. Ślężna 104, lok. 1; 53-111 Wrocław 
NIP: 8992645772 
Adres korespondencyjny: 
ul. Sienna 39, piętro VI 
00-121 Warszawa