Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

648
Czas trwania wydarzenia: od: 09.01.2018 r., godz. 14.00 do: 09.01.2018 r., godz. 15.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2017 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
6. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor ZSS im. M. Konopnickiej w Radzyminie.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.