Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i WJST oraz Komisji Edukacji, Sportu i T

55
Czas trwania wydarzenia: od: 25.11.2020 r., godz. 16.30 do: 25.11.2020 r., godz. 18.00

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. działalności jednostek kultury i jednostek oświatowych w dobie pandemii COVID-19.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących w porządku obrad najbliższej sesji Rady.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.