Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

47
Czas trwania wydarzenia: od: 23.11.2020 r., godz. 17.00 do: 23.11.2020 r., godz. 18.00

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.