Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

65
Czas trwania wydarzenia: od: 18.11.2020 r., godz. 17.30 do: 18.11.2020 r., godz. 18.30

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie, omówienie i rozpatrzenie skarg J.S. na Starostę Wołomińskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.