Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

73
Czas trwania wydarzenia: od: 16.11.2020 r., godz. 17.00 do: 16.11.2020 r., godz. 18.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie, omówienie i rozpatrzenie skarg wpływających do Komisji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.