Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury

358
Czas trwania wydarzenia: od: 20.03.2018 r., godz. 14.00 do: 20.03.2018 r., godz. 15.30

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze stanem modernizacji budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1 (wizja lokalna na budowie).
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.