Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

195
Czas trwania wydarzenia: od: 23.06.2020 r., godz. 17.00 do: 23.06.2020 r., godz. 18.00

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.