Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

519
Czas trwania wydarzenia: od: 21.02.2018 r., godz. 17.00 do: 21.02.2018 r., godz. 18.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie bieżącej sytuacji Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.