Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

477
Czas trwania wydarzenia: od: 19.02.2018 r., godz. 18.30 do: 19.02.2018 r., godz. 19.30

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.