Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury

420
Czas trwania wydarzenia: od: 21.02.2018 r., godz. 16.00 do: 21.02.2018 r., godz. 17.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
3. Opiniowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2017 rok:
- Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości,
- Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, w tym Pałacu w Chrzęsnem,
- Wydziału Spraw Obywatelskich dotyczących otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.