Jesteś tutaj:

XLV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

590
Czas trwania wydarzenia: od: 22.02.2018 r., godz. 13.00 do: 22.02.2018 r., godz. 17.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Informacja nt. ewentualnego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy rozbudowie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W. (druk nr 517)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania
z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. (druk nr 518)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku Administracji Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie Apteki ogólnodostępnej całodobowej. (druk nr 519)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni
w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych.
(druk nr 520)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 521)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030. (druk nr 522)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 523)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.
(druk nr 524)
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.
Materiały są dostępne na stronie BIP pod adresem:
="http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=33229