Jesteś tutaj:

Posiedzenie Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

486
Czas trwania wydarzenia: od: 19.02.2018 r., godz. 15.00 do: 19.02.2018 r., godz. 16.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie Sprawozdania Komisji za rok 2017 oraz Planu Pracy na rok 2018.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Rozpatrzenie skargi Pana P. Z.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.