Jesteś tutaj:

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej

497
Czas trwania wydarzenia: od: 20.02.2018 r., godz. 09.30 do: 20.02.2018 r., godz. 11.30
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z dokumentacją kontroli DPS w Zielonce.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.