Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

565
Czas trwania wydarzenia: od: 19.02.2018 r., godz. 16.00 do: 19.02.2018 r., godz. 17.30

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie i rozpatrzenie skargi T. N. na działania Starosty Wołomińskiego.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.