Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

608
Czas trwania wydarzenia: od: 21.02.2018 r., godz. 15.00 do: 21.02.2018 r., godz. 16.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Kontynuowanie prac nad Powiatowym Program Przeciwdziałania Przemocy w Internecie „STOP PRZEMOCY W CYBERPRZESTRZENI”.
5. Plan konferencji adresowanych do grona pedagogicznego oraz rodziców (placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe).
6. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój edukacji, sportu i turystyki.
7. Wydanie opinii do projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.