Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

638
Czas trwania wydarzenia: od: 14.11.2018 r., godz. 09.30 do: 14.11.2018 r., godz. 10.30

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podsumowanie prac Komisji w V kadencji Rady Powiatu Wołomińskiego.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.