Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

438
Czas trwania wydarzenia: od: 14.11.2018 r., godz. 08.00 do: 14.11.2018 r., godz. 09.30

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku.
2. Kontynuacja sprawy skargi M.W. i stanowisko komisji ws. wyjaśnień Skarbnika Powiatu.
3. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2018.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.