Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

393
Czas trwania wydarzenia: od: 17.10.2018 r., godz. 16.00 do: 17.10.2018 r., godz. 17.30

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z pismem A.S. i M.S. dot. braku dojazdu do posesji położonych przy ul. Ułańskiej w Starym Dybowie gm. Radzymin.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.