Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

364
Czas trwania wydarzenia: od: 17.10.2018 r., godz. 17.00 do: 17.10.2018 r., godz. 18.00

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
4. Zapoznanie i omówienie pisma Stowarzyszenia Diabetyków Wołomin ws. wydzielenia sal dla chorych na cukrzycę w Szpitalu MBNP w Wołominie.
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.