Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

510
Czas trwania wydarzenia: od: 15.10.2018 r., godz. 10.30 do: 15.10.2018 r., godz. 12.00

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.