Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

504
Czas trwania wydarzenia: od: 15.10.2018 r., godz. 09.00 do: 15.10.2018 r., godz. 10.30
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku.
2. Zapoznanie się z wyjaśnieniami w sp. pisma pani Marzeny W.
3. Zapoznanie się z informacją nt. niezrealizowanych inwestycji ZRID.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.